• Gợi ý từ khóa:
 • Máy trộn bê tông, Máy bơm bê tông, Máy phun vữa
 • Được hỗ trợ bởi Dịch
   
Máy bơm bê tông tĩnh Hồng Hà CP200 15m3/h

Máy bơm bê tông tĩnh Hồng Hà CP200 15m3/h

Đăng bởi: Công ty TNHH SX và TM cơ khi Hồng Hà

 • 0 Bình luận
 • 25/02/2018
Máy trộn JZC350 tự hành

Máy trộn JZC350 tự hành

Đăng bởi: Công ty TNHH SX và TM cơ khi Hồng Hà

 • 0 Bình luận
 • 24/02/2018
Máy trộn bê tông tự hành Hồng Hà

Máy trộn bê tông tự hành Hồng Hà

Đăng bởi: Công ty TNHH SX và TM cơ khi Hồng Hà

 • 0 Bình luận
 • 25/01/2018
Cẩu tháp

Cẩu tháp

Đăng bởi: Công ty TNHH SX và TM cơ khi Hồng Hà

 • 0 Bình luận
 • 24/01/2018
Máy trộn bê tông tự hành 2 bao Hồng Hà

Máy trộn bê tông tự hành 2 bao Hồng Hà

Đăng bởi: Công ty TNHH SX và TM cơ khi Hồng Hà

 • 1 Bình luận
 • 19/01/2018
Máy trộn bê tông JS500 nhập khẩu

Máy trộn bê tông JS500 nhập khẩu

Đăng bởi: Công ty TNHH SX và TM cơ khi Hồng Hà

 • 0 Bình luận
 • 16/01/2018
Máy trộn bê tông cưỡng bức 9 bao động cơ D36 có đề nổ

Máy trộn bê tông cưỡng bức 9 bao động cơ D36 có đề nổ

Đăng bởi: Công ty TNHH SX và TM cơ khi Hồng Hà

 • 0 Bình luận
 • 13/01/2018
Máy trộn bê tông JZC350

Máy trộn bê tông JZC350

Đăng bởi: Công ty TNHH SX và TM cơ khi Hồng Hà

 • 0 Bình luận
 • 09/01/2018
Máy trộn bê tông tự cấp liệu Hồng Hà

Máy trộn bê tông tự cấp liệu Hồng Hà

Đăng bởi: Công ty TNHH SX và TM cơ khi Hồng Hà

 • 0 Bình luận
 • 08/01/2018
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Máy Xây Dựng Hồng Hà
Máy Xây Dựng Hồng Hà